Øreakupunktur/Auriculomedicin

Hvad er øreakupunktur?

Øreakupunktur er et microsystem hvor hele kroppen er repræsenteret i øret på specifikke punkter. Ubalancer behandles ved at stimulere det punkt på øret, hvor der er problemer.

Der findes to hovedgrene inden for øreakupunktur, den franske og den kinesiske. Jeg er uddannet indenfor den franske som er udviklet af den franske læge og neurolog Paul Nogier og kaldes Auriculomedicin. Her bruger man pulsen i håndleddet til at undersøge hvor det er vigtigst at sætte ind med behandling. Auriculomedicin er en refleksmetode baseret på ændringer i pulsen, når hud og øre bliver stimuleret. Dette pulsslag kaldes et vaskulært Autonomt signal (VAS-Pulsen) VAS-pulsen involverer det autonome nervesystem (sympatiske og parasympatiske nervesystem) Udfra dette fortæller kroppen selv hvor det er hensigtsmæssigt at behandle.

Jeg arbejder meget med smerter og har her fået et ekstra redskab til en mere effektiv behandling. Når du kommer med smerter vil jeg altid starte med at tjekke dig posturologisk (din holdning/muskeltonus) og derefter behandler med øreakupunktur. Dette kan så kombineres med zoneterapi eller massage hvis det skønnes effektivt.

Mange af mine klienter kommer med iskiassmerter, hold i nakken/ryggen, tennisalbue, skulderproblemer og hovedpine ofte forsaget af muskeltonus.